Główki sterujące - OptiFlow

Główki sterujące

Główki sterujące Giotto Top® 360 i J-Giotto Top® 360 zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić skuteczną kontrolę i monitorowanie pracy zaworu. Każda jednostka sterownicza może zarządzać wszystkimi operacjami związanymi z funkcjonowaniem zaworu. we wnętrzu zainstalowane są zarówno wskaźniki położenia (wyłączniki zbliżeniowe, mikroprzełączniki), jak i zawory elektromagnetyczne. Montaż na górnej części siłownika zaworu następuje niezwykle szybko i łatwo. Główki Top® 360 ATEX i J-Giotto Top® 360 ATEX zostały zaprojektowana i wyprodukowana zgodnie z dyrektywą 94/9/WE dotyczącą "Urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem".

Skontaktuj się

Potrzebujesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do kontaktu