Szkolenie Daniatech - OptiFlow

Szkolenie Daniatech

Szkolimy się!

Dziś odwiedził nas


Per Kollerup z firmy #Daniatech.

Dzięki jego uprzejmości mogliśmy dokładnie poznać budowę i zasadę działania wszystkich mikserów do proszków firmy Daniatech. Dziękujemy!