XIV Konferencja Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Spożywczym - OptiFlow

XIV Konferencja Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Spożywczym

W dniach 12-13 kwietnia 2022 Odbyła się XIV Konferencja Naukowo - Techniczna "Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Spożywczym".

Nie mogło na niej nas zabraknąć. Frekwencja była bardzo duża. Nasza prelekcja pt.:

Zwiększanie dostępności linii produkcyjnych poprzez
serwis prewencyjny – usługi serwisowe Optiflow

spotkała się z dużym zainteresowaniem zgromadzonych gości. Dziękujemy wszystkim klientom za możliwość spotkania, merytoryczne rozmowy i możliwość zaprezentowania naszych produktów. Dziękujemy również organizatorowi firmie #BMP za możliwość wzięcia udziału w tym znanym i cenionym przez branżę spożywczą wydarzeniu oraz za wzorową organizację